வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
வித்தை விரும்பு
Vithai Virumbu
கலைகளை ஆசையோடு கற்றுக் கொள்.
Show interest and acquire skills.