வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
உத்தமனாய் இரு
Uthanamai Iru
நற்குணம் உள்ளவனாக வாழ வேண்டும்.
Lead the life with good qualities