வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
அரவம் ஆட்டேல்
Aravam Aattel
பாம்புகளை பிடித்து விளையாடாதே
Never play with snakes