வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
அழகு அலாதன செய்யேல்.
Azhagu Alaathana Seyyel
இழிவான செயல்களை செய்யாதே
Never do bad things