வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
அனந்தல் ஆடேல்.
Ananthal Aadel
மிகுதியாகத் துங்காதே
Dont sleep for long duration