வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கெடுப்பது ஓழி.
Kedupathu Ozhi
பிறருக்கு கேடு விளைவிக்கும் செயல்களை செய்யாதே
Never do action that may create problem(s) to others