வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கோதாட்டு ஒழி.
Kodhatu Ozhi
குற்றமான விளையாட்டை விட்டு விடு
Leave playing the criminal games