வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கௌவை அகற்று.
Kavvai Agatru
வாழ்வில் செயற்கையாக ஏற்படும் துன்பத்தை நீக்கு
Remove difficulties in life