வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சுளிக்கச் சொல்லேல்.
Sulikka Sollel
மற்றவர்கள் முகம் கோணும்படியான சொற்களைக் கூறக்கூடாது
Never use the word that hurts others