வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தக்கோன் எனத் திரி.
Thakkon ena thiri
பெரியோர்கள் உன்னை நல்லவன் என்று புகழும்படி நடந்துக்கொள்.