வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்.
Thunpatthirkku idam kodel.
துன்பத்திற்க்கு இடம் கொடுக்காதே.
Dont allow sadness to occupy you.