வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தூக்கி வினை செய்.
Thookki vinnai sei.
நன்கு ஆராய்ந்து எந்த செயலையும் செய்.
Analyse, research and then act.