வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தொன்மை மறவேல்.
Thonnmai maravel.
தொன்மை மறவேல்.
Dont forget antiquity

தொன்மை – பழமை, காலத்தால் மிகவும் முற்பட்டது; மறவேல் – மறந்துவிடாதே.