வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நன்மை கடைப்பிடி
Nanmai Kadaipidi
நன்மையான காரியங்களைத் தொடர்ந்து செய்வாயாக
Continue to do good deeds