வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நெற்பயிர் விளைவு செய்
Nerpayir Vilaivu Sei
நெல் பயிரை விளைச்சல் செய்.
Harvest paddy grain