வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பூமி திருத்தி உண்
Boomi Thiruthi Unn
விளைநிலத்தை உழுது அதில் பயிர்செய்து உண்
Cultivate and feed.