வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பேதைமை அகற்று
Pethamai Agatru
அறியாமையை போக்கு
Eradicate Ignorance

எதையும் முழுதாக அறியாமல் மூடத்தனமாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது.