வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பையலோடு இணங்கேல்
Payalodu Inangel
சிறுபிள்ளைத்தனம் உள்ளவர்களோடு இணங்காதே
Do not mingle with naivete